แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านพอใจเวบไซด์โรงเรียนบ้านหนองกุงกลางหรือไม่
ดูผลโหวด
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ปฏิทินปฏิบัติกิจกรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๕
ผลการทดสอบระดับชาติ (O-Net) ปีการศึกษา ๒๕๕๔
ข้อมูลบุคลากรและจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ผลการทดสอบระดับชาติ (O-net) ปีการศึกษา ๒๕๕๕
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 25/06/2011
ปรับปรุง 05/03/2014
สถิติผู้เข้าชม 269312
Page Views 294990
ผลงานนักเรียน
ผลการประกวดกิจกรรมวิชาการ ระดับ สพป.กส.๑ ๕๕
ผลการประกวดกิจกรรมวิชาการ ระดับกลุ่มสามชัย ปี ๕๕
นักเรียนรักการอ่าน ระดับกลุ่มฯสามชัย ปี ๒๕๕๕
ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มตำบลสำราญ ปี ๒๕๕๕
ผลการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มฯสามชัย ปี ๒๕๕๕
เหรียญทองแดงตอบปัญหาสุขศึกษา ระดับ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
เหรียญทองเพลงคุณธรรม ระดับ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
นักเรียนรักการอ่านดีเด่น ระดับ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ปี ๒๕๕๔
นักเรียนรักการอ่าน ระดับกลุ่มฯสามชัย ปี ๒๕๕๔
ผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มเครือข่ายสามชัย ปี ๒๕๕๔
ผลการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มตำบลสำราญ ปี ๒๕๕๔
ลิงค์ที่น่าสนใจ


สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานโรงเรียน
ผลงานโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติบ้านหนองกุงกลาง

                      

                         บ้านหนองกุงกลาง หมู่ที่ 8  ตำบลสำราญ  อำเภอสามชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งเมื่อวันที่ 10  มีนาคม พ..2493 สมัยจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม  เป็นนายกรัฐมนตรี ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของ    อำเภอสามชัย ระยะทางห่างจากอำเภอสามชัย  3 กิโลเมตร ห่างจากตัวจังหวัดกาฬสินธุ์ 85 กิโลเมตร ตั้งครั้งแรกมีครัวเรือนอยู่ 8  หลังคาเรือนประกอบด้วย 1. นายสังข์  ไถนาฤทธิ์  2.  นายผุย  พิวะศักดิ์  3. นายชาย  จุมพันธ์    4.  นายจวง  บริเดช

5. นายโฮม  วรโคตร   6.  นายจ้ง  จันทโยชน์  7. นายขาว  ภูงามนิล   8. นายเขา  ไถนาฤทธิ์

                   เมื่อวันที่  5 เมษายน พ.. 2495  นายทองดี  พิวะศักดิ์  ได้ทำหลักบ้านขึ้นด้วยไม้รัง

 เหตุผลที่ตั้งชื่อว่าบ้านหนองกุงกลางก็เพราะมีหนองน้ำที่เกิดเองโดยธรรมชาติ มีเนื้อที่ประมาณ  7- 9 ไร่ โดยมีป่าไม้ยืนต้นล้อมรอบ ป่าไม้ส่วนใหญ่เป็นไม้กุง (ภาษากลางเรียกว่าไม้พวง) ชาวบ้านจึงมีมติให้ตั้งชื่อตามต้นไม้และหนองน้ำว่า บ้านหนองกุงกลาง มาจนถึงปัจจุบัน  เมื่อวันที่  18  มีนาคม พ..2498 มีชาวบ้านจากอำเภอกมลาไสย ได้อพยพครอบครัวเข้ามาอยู่เพราะเห็นว่ามีที่ทำนาทำไร่ที่อุดมสมบุรณ์และโคกกว้างขวางที่ยังไม่มีเจ้าสามารถเข้าไปจับจองเป็นที่ทำกินของตนเองได้เลยประกอบกับในสมัยนั้นประชากรก็มีไม่มากรวมคนที่อยู่มาก่อนก็อยากได้เพื่อนบ้านมาอยู่ด้วยบางคนจึงกับแบ่งปันที่นาที่ไร่ให้กันโดยมีคิดมูลค่าก็มี บ้านหนองกุงกลางจึงได้มีจำนวนครัวเรือนเพิ่มขึ้นเป็น 18 ลังคาเรือน

                       วันที่ 15 พฤษภาคม พ.. 2505  ได้ตั้งโรงเรียนขึ้นที่ศาลาวัดบ้านหนองกุงกลาง โดยมีนายก้าน ผารุธรรม ประธานกลุ่ม ได้แต่งตั้งให้ นายพิมพ์  โพธิกมล เป็นครูใหญ่

                   วันที่  15 มีนาคม พ.. 2510 กรมชลประธารได้สร้างเขื่อนลำปาวขึ้นทำให้น้ำท่วมนาไร่ของราษฎร บ้านหนองขาม บ้านแก  ตำบลโนนศิลา บ้านหนองแสง บ้านนาแก้ว บ้านทานาจาน ตำบลสำราญ อำเภอสหัสขันธ์  บ้านหนองสรวง ตำบลหนองสรวง อำเภอหนองกุงศรีและหมู่บ้านอื่น ๆ ได้อพยพเข้ามาอยู่บ้านหนองกุงกลางจึงทำให้หมู่บ้านมีขนาดใหญ่ขึ้นเป็นปึกแผ่นเรื่อยมาจนปัจจุบัน

                   ปีงบประมาณ 2514 รัฐบาลมีงบประมาณมาสร้างอาคารเรียน แบบ ปฉ.1 ไม้ชั้นเดี่ยวใต้ถุนเตี้ย ขนาด 3 ห้องเรียน โดยมี นายผจญ  คำตานิตย์ เป็นครูใหญ่

                         ปีงบประมาณ 2525  รัฐบาลมีงบประมาณมาสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ  ขนาด 4 ห้องพื้นติดดิน

         ปีงบประมาณ 2525  รัฐบาลมีงบประมาณมาสร้างห้องส้วม แบบ   กรมสามัญ ขนาด 4 ที่นั่ง

                   ปีงบประมาณ 2529  รัฐบาลมีงบประมาณมาสร้างอาคารเรียน แบบ  สปช.102 ขนาด 3 ห้องเรียน

                   ปีงบประมาณ 2538  รัฐบาลมีงบประมาณมาสร้างอาคารเรียน แบบ   สปช.105/29ขนาด 4 ห้องเรียน

         ปีงบประมาณ 2538  รัฐบาลมีงบประมาณมา(รพช.)ขุดสระน้ำ

         ปีงบประมาณ 2539  รัฐบาลมีงบประมาณมา(รพช.)ขุดบ่อบาดาล แบบ มีหัวโยก ขนาดลึก 40 เมตร

         ปีงบประมาณ 2546  รัฐบาลมีงบประมาณมาสร้างอาคารส้วม แบบ สปช.126 ขนาด 2 ที่นั่ง

ผู้นำหมู่บ้านคนแรกจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

                         เมื่อวันที่  16  กุมภาพันธ์  ..2506  จึงได้แต่งหมู่บ้านเป็นทางการโดยมี

1.    นายนวน วิชาชัย  ดำรงตำแหน่ง  2 ปีก็ลาออก

2.    นายลุน  สอนเสนา  ดำรงตำแหน่ง  2 ปีก็ลาออก

3.    นายชวน  พิวะศักดิ์  ดำรงตำแหน่ง  24 ปี เกษียณอายุ 60 ปี  2543

4.    นายสมบูรณ์  นาใจคง ดำรงตำแหน่ง  5 ปีครบวาระ 2543 - 2547

5.    นายวิลัย  อุทัยนิตย์  ดำรงตำแหน่ง  5 ปีครบวาระ 2547-2550

6.    นายสมบูรณ์  นาใจคง เป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน 2550 -2555        

ข้อมูลทั่วไปของบ้านหนองกุงกลาง

                   1.พื้นที่อยู่อาศัยประมาณ  60  ไร่

                   2.พื้นที่ทำกินประมาณ   4,000  ไร่

                   3.มีวัด  1 แห่ง

                   4.โรงเรียนประถมศึกษา 1 โรง มีเนื้อที่  11 ไร่ 3 งาน  87  ตารางวา

                   5.จำนวนครัวเรือนมีทั้งหมด 224 ครัวเรือน

                   6.จำนวนประชากรทั้งหมด 1750  คน ประชากรชาย  800  คน หญิง  950 คน

                   7.อาชีพหลักของประชาส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม(ทำนา ปลูกอ้อย เลี้ยงโค)

ภูมิปัญญาชาวบ้าน

                   1. การทอผ้าไหมแพรวา

                   2.การทอผ้าพื้นเมือง

                   3. การจักสาน

แหล่งเรียนรู้

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 45 KB
โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง ต.สำราญ อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1
โทร 043-890021
>>